CERVERA JUEVA

2. Carrer dels Especiers: llar dels Quercí