MEDIEVAL CERVERA

2. La Plaça Vella i Convent de St. Domènec