CERVERA JUEVA

1. Carrers de conversos: el d’en Lambart i les graus d’en Roqueta