Mapa de les comunitats jueves a l'entorn de Cervera i camí ral. Font del mapa: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. RM.215724