Projet de: Museu Comarcal de Cervera
Avec la collaboration de: Agència Catalana de Patrimoni Cultural

Idée et direction: Carme Bergés. Musée de Cervera
Coordination: Martí Picas. In-situ
Textes et scripts: Maria Garganté i Xavier Rivera (adaptation Pep Oriol)
Ressources: Carme Bergés, Maria Garganté, Martí Picas i Xavier Rivera
Conception: Anna Domenjó
Devéloppment Web: Dispromèdia
Illustrations: Isabel Ferrer
Locutions: Lídia Clua (francès) i Patrícia Mcgill (catalan, espagnol et anglise)
Traductions: Gary Huxley
Enregistrement: Magical