La Casa Museu com a espai de memòria amb
perspectiva de gènere
, Carme Bergés Saura

Les dones de la casa Duran i Sanpere de Cervera
Mònica Piera Miquel

Dues dones i una lluita: Hermínia Grau i Aymà i
Simone de Beauvoir,
Laia de Ahumada