4. Gra, farina i pa


Vidal de Montpalau_1925_El Sindicat, 68, p.1


Sindicat Agrícola de Guissonal_1931_Memòria, p.5-6


Razquin, F._1948_Segarra, 109, p.5


Editorial_1930_El Sindicat, 123, p.12-16
 


Abadal, J._1966_C.C.C.C., 34, p.2-3


Editorial_1930_El Sindicat, 119, p.1-2


B._1932_La Segarra, 2, p.3