5. La farinera del Sindicat Agrícola
de Cervera i sa Comarca


Vidal de Montpalau_1929_El Sindicat, 111, p.8-9


Editorial_1927_El Sindicat, 85, p. 5-6