"Històries de cases, cases amb històries" és una una sèrie de podcast que volen reivindicar la casa com un espai de relacions on tan importants són els objectes, que amaguen i expliquen fets i sentiments, com les persones que l’habiten i els van viure.
Uns podcast que parlaran de quotidianitat, de cases i d'aquells que hi viuen, de calaixos, d'històries, de vida!