La Casa Duran i Sanpere
és un exemple ben representatiu dels valors que es posen en els interiors benestants a la segona meitat del segle XIX, quan la burgesia industrial o les famílies enriquides en empreses colonials fan de les seves llars, i molt concretament dels seus interiors, l’aparador de la seva posició social. El luxe i l’enriquiment de les estances s’aconsegueix a partir de recursos que proporcionen jocs d’estímuls sensorials. Aquests recursos no són les motllures de guix, els papers pintats, les pintures fetes amb trepa, els cortinatges, els tapissos, les catifes, els terres hidràulics etc., que aporten colors, textures i moviment, és a dir, estímuls sensorials que ens proporcionen gaudi.

Us proposem pintar les mandales de la Casa Duran, perquè decoreu el paper i els terres al vostre gust:

terra cambra blava.pdf
terra cambra blava aug.pdf
terra saló aug.pdf
terra menjador.pdf

papers pintats.pdf