Com en un entremès, les escenes del mercat són moltes (les amigues, la tria del meló, l'infant curiós…). Arxiu Comarcal de la Segarra.