El Portal de Transparència, d'acord amb el que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, té com a finalitat ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i garantir el dret d'accés a la informació relativa a aquella actititat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics.

Per qualsevol consulta o demanar la cita prèvia estem a la vostra disposició al 973 53 39 17 i al correu electrònic museu@museudecervera.cat


Aquí podeu consultar:
Pla estratègic    Pla de Desconfinament