Us presentem el cartell general d’enguany del Cultura Viva, el qual dóna continuïtat a les activitats organitzades fins a la data per diverses entitats de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial.

Aquest programa té per objectiu  presentar a les comunitats que han estat objecte d’estudi les principals investigacions de caràcter antropològic que s’estan duent a terme al nostre país.

Enguany hi participen 14 entitats d’aquest xarxa, que programen 26 activitats a 22 poblacions d’arreu de la geografia catalana i de la franja d’Aragó.

Des de la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran, enguany, parlarem de "La recerca sobre bruixeria a les terres de Lleida i el Pirineu"

We use our own and third-party cookies to improve our services and technical reasons, to improve your browsing experience, to store your preferences and, optionally, to show you advertising related to your preferences by analyzing your browsing habits. We have included some configuration options that allow you to tell us exactly which cookies you prefer and which you don't. Press ACCEPT to consent to all cookies. Press CONFIGURATION to decide the options you prefer. To obtain more information about our cookies, access our Cookies Policy here: More information
Settings