9 i 10 d'octubre de 2021

LA VIDA AL CALL DE CERVERA
9 d’octubre
17h. Sortida de la Plaça Major de Cervera
A PEU DE MUSEU. REGINA DE QUERCÍ
Visita treatralitzada a la Cervera jueva de la mà de la nostra protagonista, Regina de Quercí.
Entrada: 6€
reduïda (de 8 a 16 anys): 4 €,
menors de 8 anys gratuïta

10  d'octubre
12 h. Sortida de la Plaça Major de Cervera
EL CALL JUEU DE CERVERA. LES NISSAGUES DELS QUERCÍ I DELS CAVALLER
Visita guiada a càrrec de Xavier Rivera, historiador especialitzat en la història jueva de Cervera

Per les dues activitats la cabuda és limitada i cal reserva prèvia a reserva@museudecervera.cat 
We use our own and third-party cookies to improve our services and technical reasons, to improve your browsing experience, to store your preferences and, optionally, to show you advertising related to your preferences by analyzing your browsing habits. We have included some configuration options that allow you to tell us exactly which cookies you prefer and which you don't. Press ACCEPT to consent to all cookies. Press CONFIGURATION to decide the options you prefer. To obtain more information about our cookies, access our Cookies Policy here: More information
Settings