A càrrec de Laia de Ahumada, escriptora i especialista en correspondència femenina
Parlarem de dues dones: Simone de Beauvoir (París 1908-1986) i Hermínia Grau (Barcelona 1897-1982); i d’una lluita: la d’aquestes dones per fer-se un lloc en una societat patriarcal, com la que vivien —i vivim encara. Però no és ben bé de la lluita militant, pública, de la qual parlarem —perquè aquesta ja la sabem, la fem, la patim, i se’ns explica de mil formes diferents—, sinó de la lluita privada, de la lluita d’aque

 

We use our own and third-party cookies to improve our services and technical reasons, to improve your browsing experience, to store your preferences and, optionally, to show you advertising related to your preferences by analyzing your browsing habits. We have included some configuration options that allow you to tell us exactly which cookies you prefer and which you don't. Press ACCEPT to consent to all cookies. Press CONFIGURATION to decide the options you prefer. To obtain more information about our cookies, access our Cookies Policy here: More information
Settings