La casa Duran i Sanpere espais interiors, representació i vida quotidiana a la Cervera de finals del segle XIX
Coordinació: Carme Bergés Saura

Edició: Museu Comarcal de Cervera

Coordinació de la recerca: Mònica Piera Miquel

Equip de recerca: Carme Bergés, Isabel Campi, M. Teresa Canals, Sílvia Carbonell, Àngels Creus, Victòria Durà, Eulàlia Duran, M. Teresa Martínez de Sas, Mònica Piera, Núria F. Rius, Maribel Rosselló, Teresa Salat

Disseny: Anna Domenjó

Idioma: Català

Preu: 49€
We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree to our use of cookies. More information
Settings