Tot i que la historiografia situa les arrels dels Cavaller a Besalú i Barcelona, el 1416 arriben a Cervera els avis materns de Samuel Cavaller procedents de la veïna vila de Ponts (Noguera). S’estableixen en el barri jueu antic, el call jussà, al carrer de n’Agramuntell, un espai que corria paral·lel al carrer Major, des de l’actual carreró del Teco fins darrere l’església de Sant Bernat, on hi romandran durant les dues primeres generacions. L’avi, en Samuel de Lunell, és persona adinerada i metge de renom, professió que distingirà bona part de la família, tot passant repetidament de pares a fills.
We use our own and third-party cookies to improve our services and technical reasons, to improve your browsing experience, to store your preferences and, optionally, to show you advertising related to your preferences by analyzing your browsing habits. We have included some configuration options that allow you to tell us exactly which cookies you prefer and which you don't. Press ACCEPT to consent to all cookies. Press CONFIGURATION to decide the options you prefer. To obtain more information about our cookies, access our Cookies Policy here: More information
Settings