Taller de memòria oral
El Museu Comarcal de Cervera, conjuntament amb la Fundació Casa Dalmases, hem engegant una campanya per trobar informants que hagin tingut relació amb la Casa Duran i Sanpere i/o amb la Casa Dalmases de Cervera, per recuperar el nostre patrimoni immaterial.

Per aquest motiu una de les accions que es va realitzar, dins el projecte Retorn als orígens  que va tenir lloc el maig i juny, era un taller que pretenia a través de la pròpia història de cada participant i de la història de la Casa Dalmases i de la Casa Duran i Sanpere, aprendre i posar en pràctica la tècnica de la recuperació de la història a partir de la memòria oral.
 
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp
We use our own and third-party cookies to improve our services and technical reasons, to improve your browsing experience, to store your preferences and, optionally, to show you advertising related to your preferences by analyzing your browsing habits. We have included some configuration options that allow you to tell us exactly which cookies you prefer and which you don't. Press ACCEPT to consent to all cookies. Press CONFIGURATION to decide the options you prefer. To obtain more information about our cookies, access our Cookies Policy here: More information
Accept Decline Settings