Autor: Jordi Soldevila i Roig
Edició:  Museu Comarcal de Cervera, 2008
Característiques: 185 pàgines, 17 x 23 cm
Idioma: Català
Preu: 15€
 
Jordi Soldevila i Roig. Nascut a Linyola (Pla d’Urgell) el 1979. Llicenciat en Història per la Universitat de Lleida i doctorand de la Universitat Pompeu Fabra. Ha investigat la conflictivitat social i l’alternativa republicana durant l’època de la Restauració (1875-1923) a les terres de Ponent. És ornitòleg aficionat. Aquesta és la seva primera experiència en el món de l’antropologia.

La cultura popular d’un poble n’és el reflex social. L’àliga cerverina va néixer en un moment d’ebullició ciutadana a Cervera (segle XV) i de creació d’identitats i distincions  grupals. Va ser un element que abanderà un sector ciutadà que va tenir la seva esplendor en el segle XVIII, però que  no sobresortí amb èxit a la crisi de l’Antic Règim. El 1894 el foc posava fi a cinc-cents anys d’història. La que havia estat la tercera àguila països catalans en ordre d’aparició es convertia en cendres. Els cerverins i cerverines del segle XXI, en plena redefinició identitària, poden tornar-la a la vida.


 
We use our own and third-party cookies to improve our services and technical reasons, to improve your browsing experience, to store your preferences and, optionally, to show you advertising related to your preferences by analyzing your browsing habits. We have included some configuration options that allow you to tell us exactly which cookies you prefer and which you don't. Press ACCEPT to consent to all cookies. Press CONFIGURATION to decide the options you prefer. To obtain more information about our cookies, access our Cookies Policy here: More information
Settings