La nova exposició de referència es construirà a partir de tres protagonistes: la ciutat, l’individu i l’alteritat, que ens aniran explicant la història de Cervera i la Segarra.

Es tractaran les transformacions físiques i identitàries al llarg de la història: des dels processos d’emmurallament, els mercats i la religiositat d’època medieval a la gran transformació de la Cervera moderna amb la construcció de la universitat, el seu edifici emblema. De fet, la data de 1714 pren una significació especial, ja que esdevindrà el gran punt de partida que ha de permetre entendre les relacions de la ciutat amb el seu propi territori, el seu creixement econòmic, urbanístic, però també i sobretot la construcció d’una identitat.

Es parlarà de la formació de la memòria a través de la mirada dels viatgers i dels cronistes de la ciutat, i de la creació dels símbols, accions i festes locals.

També es parlarà, sense abandonar aquest context, de la convivència i el conflicte al llarg de la història: d’una societat rural en constant diàleg amb les diferents comunitats nouvingudes. L’important call jueu medieval, els francesos i la comunitat universitària d’època moderna…

Un discurs que arrenca amb l’exposició de la moneda Sikarra: l’exemplar més antic on apareix el topònim de la Segarra i, per tant, el primer objecte físic que permet aproximar-nos a un territori ―canviant i de límits imprecisos― i a una primerenca consciència de pertànyer a un territori concret.

            Limits_segarra