Tornat-hi a pensar  Evocacions de moments viscuts i altres escrits autobiogràfics
Autor: Agustí Duran i Sanpere

Edició:  Pagès Editors, 2007

Característiques: 289 pàgines, 14 x 21 cm

Idioma: Català

Preu: 18€

“No el recordo com un homes pacient i erudit, de despatx, tot i que també ho era; sinó més aviat com una persona inquieta, activa, que caminava de pressa pels camins de la Segarra o pels carrers de Barcelona. La curiositat era en ell un element primordial: curiositat per tot, tant per les coses de casa com per les de fora. Això li donà sempre molta vitalitat i un cert neguit. No fou un polític, tot i que s’endinsà a fons en la política cultural; no milità en la resistència, però ajudava discretament sempre que podia i es preocupava d’arxivar clandestinament a l’Arxiu la propaganda política catalanista que es difonia als anys quaranta. Fou senzillament una persona que dedicà la seva vida, i l’arriscà més d’un cop, al servei del seu país, i procurà salvar-ne les arrels en una època en què tot estava per fer i, després, quan tot semblava estar perdut”

Eulàlia Duran Grau
We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree to our use of cookies. More information
Settings