El projecte educatiu “El museu és una escola” va anar desenvolupant-se i durant el curs 2017-2018 va posar-se en pràctica al Museu de Cervera a través d’una iniciativa innovadora que unia aquest propòsit educatiu amb un projecte d’intervenció artística a la Casa Museu Duran i Sanpere. Així doncs, hem esdevingut prova pilot d’un projecte que, en el nostre cas, va tenir una gran acceptació i que ha acabat generant moltes complicitats i nous projectes.

La Casa Museu Duran i Sanpere és un escenari de vida que connecta, a partir de l’autenticitat d’uns espais, el passat amb el nostre present. L’estratègia educativa del Museu de Cervera es fonamenta en l’exploració de les moltes possibilitats que es desprenen de la visita a la Casa Duran. Si bé, tradicionalment, el focus d’atenció s’ha tendit a posar en l’objecte ara és l’hora que reivindiquem la importància d’allò que volem explicar i del com ho volem explicar i és l’hora, també, d’atansar aquesta lupa als receptors dels nostres discursos: de la col·lecció al visitant. Entendre com ens adrecem a ells per “servir-los” millor i crear contextos d’aprenentatge innovadors.

Sota aquesta mirada oberta, la Casa Duran es converteix en un recurs de primera magnitud ja que ens parla de quotidianitat, de vida, d’experiència en primera persona. I és així que ens permet establir diàlegs per apropar-nos a nosaltres mateixos i a col·lectius, comunitats o rols diversos.

La paraula diàlegs és la que va donar nom a un projecte de nova creació artística en connexió amb un patrimoni viscut com és la Casa Duran. Si el primer diàleg, de l’artista Olga Olivera-Tabeni, ens proposava donar veu a les dones de la casa; la segona edició, a càrrec de l’artista Joanpere Massana, posava l’atenció en els infants i ens permetia mirar de nou la casa amb uns ulls diferents i amb un títol ben suggerent: Absències i presències.

Amb aquesta nova proposta artística de Joanpere Massana ens vam decidir a anar més enllà i vam apostar per fer un comissariat educatiu, un projecte absolutament nou per a nosaltres que ens va obrir unes perspectives de col·laboració fins llavors desconegudes.

Volíem treballar de forma més individualitzada amb tots els centres escolars del nostre territori i, a la nostra crida, van avenir-se a experimentar i aprendre amb nosaltres. La proposta era molt lliure però, al mateix temps, molt meditada i va comptar en tot moment, des de la primera conceptualització fins a les sessions d’acompanyament, amb la professora Glòria Jové, responsable del comissariat educatiu. Amb ella vam desenvolupar dues jornades de formació de mestres i el seguiment personalitzat del projecte amb tots els centres participants.  Al seu costat, la també professora Emma Domingo, va recollir metòdicament totes les veus implicades: la nostra veu, la de les mestres i la de l’alumnat.

El resultat va ser espectacular! Vam aprendre mútuament, vam redescobrir una casa que ens permet parlar de present i de construcció de futur i vam conèixer una forma de treballar en connexió i intercanvi constant.

En el projecte hi van participar els mestres, nenes i nens, joves i comunitat educativa dels centres educatius següents: Escola Jaume Balmes de Cervera, Escola Les Savines de Cervera, Escola Sant Gil de Torà, Institut La Segarra de Cervera, Institut Antoni Torroja de Cervera, Institut de Guissona (aula oberta), Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la UdL, Centre de Formació Enric Granados de Ponent.

A partir del treball realitzat per tot l’alumnat, el 18 de maig de 2018 (coincidint amb el Dia Internacional dels Museus) inauguràvem l’exposició que, amb el mateix nom de El Museu és una escola, situava les creacions fetes en els diferents espais domèstics de la Casa Duran. L’exposició va tancar-se el juny de 2018 i ara, després del treball de recollida i anàlisi del projecte, presentem el seu catàleg que pretén convertir-se en eina d’estudi i font d’inspiració.

Així doncs, aquesta publicació, que té un format de llibreta d’escola on es podrà resseguir gràficament totes les intervencions i els recursos educatius que es van fer servir, és el resultat final d’aquest treball intens però també volem que sigui, l’inici de futures col·laboracions.