El projecte educatiu “El museu és una escola” va anar desenvolupant-se i durant el curs 2017-2018 va posar-se en pràctica al Museu de Cervera a través d’una iniciativa innovadora que unia aquest propòsit educatiu amb un projecte d’intervenció artística a la Casa Museu Duran i Sanpere que s’inaugurava el 18 de maig coincidint amb el Dia Internacional del Museus. L’exposició va tancar-se el juny de 2018 i ara, després del treball de recollida i anàlisi del projecte, presentem el seu catàleg que pretén convertir-se en eina d’estudi i font d’inspiració.

Aquesta publicació que té un format de llibreta d’escola on es podrà resseguir gràficament totes les intervencions i els recursos educatius que es van fer servir.VEURE CATÀLEG